Bijles & Coaching

Bijles & Coaching

Werkwijze

Ik lever begeleiding op maat. Daarbij werk ik als volgt: tijdens een eerste kennismaking inventariseer ik waar de moeilijkheden liggen en welke aanpak het meest geschikt is. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld baat bij extra uitleg of voorbeelden, terwijl andere leerlingen een stok achter de deur nodig hebben die ervoor zorgt dat ze gedisciplineerd werken en veel oefenen. Ik sluit mijn begeleiding hierop aan. Tijdens de bijlessen werken we vanuit de wiskundemethode die op school wordt gehanteerd. Ik vraag geen reiskosten en kom bij u thuis (Arnhem en omgeving).

Redenen om te kiezen voor Pi bijles & coaching:

 • De bijles wordt gegeven door een gespecialiseerde docent.
 • De bijles wordt aangepast aan de individuele leerling.
 • De bijles vindt bij de leerling thuis plaatst.
 • Mijn heldere uitleg maakt de leerstof begrijpelijk en zorgt ervoor dat de leerling meer gemotiveerd raakt.

Bijles wiskunde

 • Voor zowel onderbouw als bovenbouw.
 • Afgestemd op de individuele leerling.
 • De methode van school als uitgangspunt.
 • Concrete voorbeelden om grip op de stof te krijgen.
 • Een dynamische en flexibele aanpak.
 • Stimuleren van de intrinsieke motivatie.
 • Persoonlijke aandacht voor de leerling.
 • Eventueel extra oefenmateriaal.

Tarieven: wiskunde onderbouw €20,00 per uur of €27,50 per ander halfuur / wiskunde bovenbouw havo €22,50 per uur of € 32,50 per anderhalf uur / wiskunde bovenbouw vwo €25,00 per uur of € 35,00 per anderhalf uur.

Bijles rekenen

 • Voor leerlingen uit groep 7 en 8.
 • Afgestemd op de individuele leerling.
 • Passend bij de cito-toetsen.
 • Concrete voorbeelden om grip te krijgen op de stof.
 • Een dynamische en flexibele aanpak.
 • Stimuleren van de intrinsieke motivatie.
 • Persoonlijke aandacht voor de leerling.
 • Eventueel extra oefenmateriaal.

Tarieven: €20,00 per uur.

Bijles Wiscat, nask of opfriscursus

Naast bijles in wiskunde en rekenen geef ik ook bijlessen in natuur- en scheikunde (onderbouw of vmbo-examen), aan leerlingen die bijvoorbeeld moeite hebben met onderwerpen zoals krachten of elektriciteit. Tarieven: €20,00 per uur.

Studeer je aan de pabo en heb je extra ondersteuning nodig om de door het cito opgestelde Wiscat te halen? Wil je graag onder begeleiding verschillende rekenkundige vraagstukken doorlopen? Ook hiervoor kun je bij mij terecht. Tarieven: €20,00 per uur.

Al lang geen middelbare scholier meer maar toch nog hulp nodig bij wiskunde? Bijvoorbeeld omdat je aan een nieuwe studie begint of naast je werk een opleiding gaat volgen? En merk je dat je wiskundekennis wel weer eens mag worden opgefrist, of wordt de beheersing van algebra of calculus van je gevraagd? Ook hiervoor ben je bij mij aan het goede adres. Tarieven: €22,50 per uur.

Logica

Als afgestudeerd theoretisch filosoof heb ik ook kennis van logica. Ben je geïnteresseerd in de grondslagen van geldige argumentatie? Dan kan ik je het een en ander uitleggen over proposities, predicaten en modale logica. Tarieven: €25,00 per uur.

Share Button