Werkwijze wiskundebegeleiding

Pieter BooijHet brein achter Pi bijles & coaching ben ik, Pieter Booij. Als filosoof ben ik gespecialiseerd in logica en de grondslagen van de wiskunde. Daarnaast heb ik een lerarenopleiding aan de Universiteit Utrecht gevolgd en ben ik al enige tijd werkzaam als bijlesdocent wiskunde. Meer informatie over mij kunt u vinden op mijn LinkedIn-pagina.

Ik lever begeleiding op maat. Mijn werkwijze daarbij is als volgt: tijdens een eerste kennismaking inventariseer ik waar de moeilijkheden liggen en welke aanpak het meest geschikt is. Sommige kinderen hebben baat bij extra uitleg of extra voorbeelden. Andere kinderen hebben een stok achter de deur nodig die er voor zorgt dat ze blijven oefenen of meer gedisciplineerd te werk gaan. Ik sluit mijn begeleiding hier op aan. Tijdens de bijlessen gaan we dan vanuit de wiskundemethode die de school van uw kind hanteert aan de slag.

Iedereen kan wiskunde. Uit ervaring weet ik dat op veel middelbare scholen voorbij wordt gegaan aan het werkelijk begrijpen van de basisprincipes van de wiskunde. Leerlingen leren wel regels en formules uit hun hoofd en kunnen deze tot op zekere hoogte toepassen, maar begrijpen niet werkelijk waar ze mee bezig zijn. Dit leidt tot veel problemen wanneer de sommen complexer worden. Ik probeer deze basisprincipes inzichtelijk te maken en zo uw kind te laten inzien waar hij of zij mee bezig is. Dit doe ik aan de hand van concrete voorbeelden. Meer begrip kan tevens meer motivatie voor het vak teweeg brengen. Meer motivatie leidt tot (bereidheid om) meer oefenen. En beter begrip en meer oefenen leidt eigenlijk altijd tot betere resultaten.

Share Button