Contact

Contact

Bent u enthousiast geworden over de bijles van Pi? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op via info@pi-bijles.nl of bel 06-81291892.

Wie is Pi?

Pieter BooijHet brein achter Pi bijles & coaching ben ik, Pieter Booij. Als filosoof ben ik gespecialiseerd in logica en de grondslagen van de wiskunde. Tevens heb ik een lerarenopleiding aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Ik ben rekendocent geweest op het RSG Linge College in Tiel. Daar gaf ik les aan vmbo onderbouw. Daarnaast heb ik twee jaar gewerkt als studiebegeleider bij een huiswerkinstituut in Nijmegen en omgeving. Ik werk nu al zo’n drie jaar met plezier als bijlesdocent rekenen en wiskunde. Van leerlingen en ouders krijg ik veel positieve reacties over mijn begeleiding. Meer informatie over mij kunt u vinden op mijn LinkedIn-pagina.

Over de werkwijze van Pi bijles & coaching

Ik lever begeleiding op maat. Mijn werkwijze daarbij is als volgt: tijdens een eerste kennismaking inventariseer ik waar de moeilijkheden liggen en welke aanpak het meest geschikt is. Sommige kinderen hebben baat bij extra uitleg of extra voorbeelden. Andere kinderen hebben een stok achter de deur nodig die er voor zorgt dat ze blijven oefenen of meer gedisciplineerd te werk gaan. Ik sluit mijn begeleiding hier op aan. Tijdens de bijlessen gaan we dan vanuit de wiskundemethode die de school van uw kind hanteert aan de slag.

Iedereen kan wiskunde. Uit ervaring weet ik dat op veel middelbare scholen voorbij wordt gegaan aan het werkelijk begrijpen van de basisprincipes van de wiskunde. Leerlingen leren wel regels en formules uit hun hoofd en kunnen deze tot op zekere hoogte toepassen, maar begrijpen niet werkelijk waar ze mee bezig zijn. Dit leidt tot veel problemen wanneer de sommen complexer worden. Ik probeer deze basisprincipes inzichtelijk te maken en zo uw kind te laten inzien waar hij of zij mee bezig is. Dit doe ik aan de hand van concrete voorbeelden. Meer begrip kan tevens meer motivatie voor het vak teweeg brengen. Meer motivatie leidt tot (bereidheid om) meer oefenen. En beter begrip en meer oefenen leidt eigenlijk altijd tot betere resultaten.

Kvk-nummer: 65352343

Voor interessante en leuke wiskundige informatie kunt u mijn blog en de grafisch uitgewerkte wiskundige bewijzen bekijken.

Share Button