Aanbod & kosten wiskundebegeleiding

Wiskundebegeleiding

Pi biedt ondersteuning op maat. Voor de volgende diensten kunt u bij mij terecht:

    • Individuele bijles wiskunde voor de hele vmbo en onderbouw havo en vwo (mijn didactische specialisatie)
    • Examentraining vmbo
    • Individuele bijles bovenbouw HAVO & VWO
    • Examentraining HAVO/VWO is in overleg mogelijk. (Extra kosten aan verbonden)

Kosten

Als u eerst kennismakinggesprek wil, vraag ik een vergoeding van €10,-. Dit zal ongeveer een uur duren.

Tijdens deze kennismaking geef ik advies en overleg over de beste methode en plan van aanpak, de aanbevolen duur en frequentie van de bijlessen, het uitwisselen van contactgegevens, plannen van afspraken, etc.

Voor de bijlessen zelf geldt een tarief van €17,50 per uur en €25,- per anderhalf uur.

Twee of meer leerlingen?

Ik sta ook open voor het geven van bijlessen aan 2 of meer personen. Dit kan zowel voor als nadelen hebben in het resultaat wat behaald kan worden. Een voordeel is een gezamenlijke stimulans en motivatie. 2 leerlingen kunnen van elkaar leren en elkaar schep houden, elkaar steunen en samenwerken, elkaar stimuleren dat ze opgaven maken die ik hun zal geven als huiswerk. Een overduidelijk nadeel is dat minder tijd heb per leerling om leerlingspecifieke problemen en onbegrip bij de wiskundetheorie uit te leggen.

Een ander voordeel is dat ik minder onkostenvergoeding zal vragen per leerling. (In overleg bespreekbaar.)

Share Button