Vijf weetjes over Leonhard Euler

Leonhard Euler

In mijn artikel over bevriende getallenparen kwam hij al even ter sprake: de Zwitserse wiskundige en natuurkundige Leonhard Euler. Wie hij precies was en wat hij voor de wiskunde heeft betekent, heb ik hier samengevat in vijf ‘Eulerweetjes’.

Vijf weetjes over Leonhard Euler

  1. Leonhard Euler leefde van 1707 tot 1783 en bracht het grootste deel van zijn leven door in Rusland en Duitsland, waar hij werkte aan een zeer uitgebreid wiskundig oeuvre. Euler geldt als de belangrijkste wiskundige van de achttiende eeuw. Hij is sowieso een van de belangrijkste wiskundigen aller tijden.
  2. Euler bedacht de namen van de goniometrische functies sinus, cosinus en tangens. Je weet wel, waarmee je het hellingsgetal en de hoek kan uitrekenen bij een rechthoekige driehoek.
  3. Ook bedacht Euler het getal ‘e’. Dit getal is het grondtal van het natuurlijke logaritme. Het getal is ongeveer 2,71828182849. Hij noemde dit getal het exponentiële getal.
  4. Tussen 1747 en 1750 ontdekte Leonhard Euler zestig paren van bevriende getallen.
  5. Ook voor het gebruik van het getal  π was Euler belangrijk. Hij zorgde ervoor dat dit getal gebruikelijk werd om de verhouding van een cirkel tot zijn diameter te verklaren (straal x straal x π).
Share Button