Het bewijs voor de Stelling van Pythagoras door middel van gelijkvormigheid
Het Chinese bewijs voor de Stelling van Pythagoras
Bhaskara’s bewijs voor de Stelling van Pythagoras
James Garfield’s bewijs voor de Stelling van Pythagoras
Het bewijs van de Gulden Snede
Waarom de hoogte van een gelijkzijdige driehoek ten opzichte van haar basis de verhouding
1 : 1/2wortel(3) heeft.
Het bewijs van de abc-formule

Share Button